Δωρεάν CS-Cart Addons

Sticky Menu to top

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): stckmn31116

4.3.x / Customer Experience

Καντε το Κυριως Μενου του... Επιπλέον 


e-Satisfaction.gr Addon

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DVS33669

Το e-Satisfaction είναι ο ευκολότερος... Επιπλέον 


Category Grid Lookz

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): cgrlkz101215

4.3.x / Customer Experience, Marketing

Ακομη ένα Δωρεάν  και πολυ... Επιπλέον 


Ετοιμα Εικονίδια Footer

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): fi14215

Ακομη ένα αρκετά χρήσιμο Δωρεάν... Επιπλέον 


Order Referrer for 41x

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): or14914

View order referrer and search engine information in your admin order details. This addon provides referrer information visible from the Admin view... Επιπλέον 


Category Images for v4.2.2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): ci23914

Category Images are gone since version 4 but this is a useful feature for many stores as its easier sometimes to recognize the sub category you are... Επιπλέον 


Disable submit order button after one click

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): dsob2582014

You might had that already: A customer places an order, and if there is a small delay then they think it hasn't been clicked and they click it again... Επιπλέον 


Addthis Social Buttons for CS-Cart Products

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): at2462014

A simple Addon to add Social Buttons under your Product . You only  need to open an account in order to set which buttons to show up in the... Επιπλέον 


Jssocials - Social Network Sharing Addon

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): jssns24816

jsSocials   is a simple social network sharing jQuery plugin.We intergrated this to CS-Cart to have the ability to show in the product screen your... Επιπλέον 


Μενου Συντηρησης για CS-Cart 4.1.x

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): mm18414

Ενα πολυ απλό αλλα χρήσιμο... Επιπλέον 


Welcome Message για CS-Cart

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): wm08414

Ένα απλό αλλά χρησιμο Addon για το... Επιπλέον 


Nice Social Buttons for CS-Cart 4.x

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): nsb010414

Οπως λεει και το ονομα... Επιπλέον 


Footer Menus n Icons 4.3.x

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): fme4316

A super handy icons for creating easy fast and dynamic all your Footer menus! No more html changing and page id finding. FOoter menus as it should be... Επιπλέον 


Custom Locations for Layout

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): cloc4

Another useful Addon that allows you to create custom location in layout for a separate category, product or even page and build a unique Landing Page.... Επιπλέον 

Bestsellers

Φόρτωση ...