Επιλογές Προϊόντων

Για να ορίσετε επιλογές στα προϊόντα σας:

 1. Στο σύστημα διαχείρισης πηγαίνετε στο Προϊόντα > Προϊόντα.
 2. Στη λίστα των προϊόντων επιλέξτε ένα προϊόν και πηγαίνετε στην καρτέλα Επιλογές.
 3. Στη σελίδα που βρίσκεστε πατήστε στο Προσθήκη επιλογής και συμπληρώστε τη φόρμα στην καρτέλα Γενικά:
 1. Όνομα  – Δώστε ένα όνομα στην επιλογή που θα δημιουργήσετε.
 2. Θέση – Ορίστε τη θέση προτεραιότητας που θα έχει η επιλογή αυτή σε σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές.
 3. Απόθεμα  – Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή λαμβάνεται υπόψη κατά το σχηματισμό της απογραφής του προϊόντος.
 4. Τύπος – Τύπος της επιλογής του προϊόντος: Επιλογή, Ομάδα κουμπιών, κουτί με τικ, κείμενο, περιοχή κειμένου, ή αρχείο.
  1. Αν επιλέξετε κείμενο ή περιοχή κειμένου τότε εισάγετε κείμενο ως επιλογή του προϊόντος.
  2. Αν επιλέξετε επιλογή, Ομάδα κουμπιών ή κουτί με τικ, τότε θα πρέπει να εισάγετε τις διάφορες επιλογές στην καρτέλα Εναλλαγές


 

 1. Περιγραφή – Εισάγετε την περιγραφή της επιλογής.
 2. Σχόλιο – Σχόλια που θα εμφανίζονται για τη συγκεκριμένη επιλογή.
 3. Απαιτούμενος – Ορίστε αν η επιλογή αυτή είναι υποχρεωτική. 


 

 1. Πατήστε στο Δημιουργία.