Δωρεάν CS-Cart Addons

Sticky Menu to top

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): stckmn31116

4.3.x / Customer Experience

Καντε το Κυριως Μενου του... Επιπλέον 


e-Satisfaction.gr Addon

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DVS33669

Το e-Satisfaction είναι ο ευκολότερος... Επιπλέον 


Category Grid Lookz

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): cgrlkz101215

4.3.x / Customer Experience, Marketing

Ακομη ένα Δωρεάν  και πολυ... Επιπλέον 


Ετοιμα Εικονίδια Footer

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): fi14215

Ακομη ένα αρκετά χρήσιμο Δωρεάν... Επιπλέον 


Order Referrer

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): or14914

View order referrer and search engine information in your admin order details. This addon provides referrer information visible from the Admin view... Επιπλέον 


Category Images for v4.2.2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): ci23914

Category Images are gone since version 4 but this is a useful feature for many stores as its easier sometimes to recognize the sub category you are... Επιπλέον 


Disable submit order button after one click

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): dsob2582014

You might had that already: A customer places an order, and if there is a small delay then they think it hasn't been clicked and they click it again... Επιπλέον 


Addthis Social Buttons for CS-Cart Products

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): at2462014

A simple Addon to add Social Buttons under your Product . You only  need to open an account in order to set which buttons to show up in the... Επιπλέον 


Jssocials - Social Network Sharing Addon

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): jssns24816

jsSocials   is a simple social network sharing jQuery plugin.We intergrated this to CS-Cart to have the ability to show in the product screen your... Επιπλέον 


Bestsellers

Φόρτωση ...