Όροι Χρήσης

1. Ιδιοκτησία

Ο διαδικτυακός τόπος http://www.cscart.biz  ανήκει στην εταιρία Φωτιος Κουρμαδας και ΣΙΑ ΕΕ (DVS ecommerce experts), που εδρεύει .Περικλεους 40, 34002 στο Βασιλικό Χαλκίδας του νομού Ευβοιας, με ΑΦΜ 800555369 στη ΔΟΥ Χαλκιδας και ΑΡ ΓΕΜΗ 129133822000.
Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει σε όλους  χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες αγοράς Λογισμικου, και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και ιδιαίτερα το λογισμικο δημιουργίας καλαθιού Αγορών Cs-Cart  υπό τους παρακάτω όρους χρήσης.

Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο η αρχειοθέτηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

2.  Χρήση διαδικτυακού τόπου

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τρίτους.

3. Περιεχόμενο

Καταβάλεται κάθε προσπάθειαα, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ».

Σε καμία περίπτωση  δε φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

4. Παραπομπες

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν.

Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτηςτου διαδικτυακού τόπου του δικτυακού τόπουcscart.biz αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο cscart.biz και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

5. Ευθυνη

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου,  δεν ευθύνόμαστε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

6. Προσωπικα Στοιχεία

Με αυτό το διαδικτυακού τόπου δύναται να γίνει συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο της εταιρείας, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.

H εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την Dvs.gr.

H εταιρεία δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Εφαρμοστέο Δικαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Χαλκίδας.

8. Οροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της cscart.biz και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Η εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Οι φωτογραφίες κι η περιγραφη των προϊόντων/υπηρεσιών είναι ενδεικτικές και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά λάθη ή παραλείψεις. 

9. Τρόπος Παραγγελιών

Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως, μέσω διαδικτύου, δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας, που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.cscart.biz και είναι δεσμευτικές μόνον και εφόσον γίνουν δεκτές από το κατάστημα. Εξαίρεση αποτελούν οι Προσφορές/Συμφωνητικά που αποστέλουμε με email και γίνονται αποδεκτές είτε με την υπογραφή του πελάτη και αποστολή του εγγραφου με Mail/fax είτε με την πληρωμή της αναφερθήσας προκαταβολή όλικού ποσού που αποτελέι  σιωπηρή αποδοχή της προσφοράς με τους όρους της ως εχουν.

Ο δε χρήστης – πελάτης ενημερώνεται, σχετικώς με την αποδοχή ή μη - από μέρους του καταστήματος -των παραγγελιών του, από την κατάσταση παραγγελίας που θα λάβει με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και η οποία αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.

Υποχρεούται δε να ελέγξει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει άμεσα το κατάστημα (το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Στην περίπτωση Προσφοράς/Συμφωνητικού με email δεν αποστέλλεται Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας. 

10. Ακύρωση παραγγελίας

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης – πελάτης δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της παραγγελία του, εντός της ως άνω προθεσμίας των 24 ωρών, εφόσον δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή είτε δεν εχει τελειωσει η εργασία είτε δεν έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό), είτε καλώντας μας στο +30 22210 61934 ώρες 08.30 - 15.00 Δε-Παρ) είτε αποστέλλοντας μας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@dvs.gr (υπ΄όψιν Φωτη Κουρμαδα).
 
Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της σχετικής παραγγελίας, ο χρήστης – πελάτης θα ενημερώνεται για τις επιλογές, που έχει. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη χωρίς προηγούμενη αποδοχή μας και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης - πελάτης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές/εργασιες/χρεωσεις που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας.

Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων/Χρηματων

Δεν προσφερουμε επιστροφη χρηματων για ψηφιακα αγαθα (downloads) εφοσον η παραγγελία εχει ολοκληρωθει και  εχει αποσταλλεί το προϊόν ειτε με email ή σε μορφή συνδέσμου για κατέβασμα. (δεν έχει σημασία να εχει γινει το Download ή όχι). Επομένως δεν προσφέρουμε επιστροφή χρηματων βασει Ευρωπαϊκης νομοθεσιας σε υπηρεσίες ή λογισμικο (software Addons) τα οποία σας έχουν αποσταλλεί ή εγκατασταθεί για κανενα λογο. (παραδειγμα λαθος επιλογη προιοντος, παρανοιση περιγραφης κλπ). Η φύση των ψηφιακών αγαθών/υπηρεσιών και λογισμικού είναι τέτοια που δεν νοείται επιστροφή τους.

 Περισσότερα μπορείτε να διαβασετε στον τομεα Όροι Επιστροφής.

Η καταχώρηση Domain name δεν επιδέχεται επιστροφή χρημάτων. Οι επιστροφές ισχύουν μόνο σε περίπτωση πίστωσης, Οι υπηρεσίες Φιλοξενιας shared Hosting και VPS,  δεν είναι υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων.

Επιστροφη Χρημάτων σε Εξατομικευμένες Εργασιες γίνεται μονον εφόσον δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί τεχνικα μια εργασία. Σε καθε αλλη περιπτωση εργασιες οπως εγκατασταση πρόσθετων ή παραμετροποίηση ρυθμίσεων εφοσον έχουν ξεκινησει, δεν επιστρεφεται το αναλογο ποσό.

Εφόσον γίνει επιστροφή Εμπορικού Πρόσθετου για να ολοκληρωθεί η επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να μας στείλετε υπογραμμένη την βεβαίωση Απεγκατάσατασης και μη χρήσης Λογισμικού που θα σας αποστείλουμε με mail. 

Ο τρόπος επιστροφής χρημάτων είναι ο ίδιος με τον οποίο έγινε πληρωμή της παραγγελίας/προκαταβολής. Ο χρόνος επιστροφής του ποσού μπορεί να φτάσει και έως 20 εργάσιμες ημέρες ενω αν κριθεί αναγκαίο από τη επιχείρηση μπορεί να γίνει και σε 2 ή και περισσόττερες δόσεις.

Για turn key εργα (ολοκληρωμενα καταστηματα) όταν υπάρξει ακύρωση του έργου με υπαιτιότητα του πελάτη, τοτε είναι στην διακριτική ευχέρεια της Dvs είτε να κοστολογήσει το εργο μεχρι το σημείο που έχει εκτελεσθει, είτε και να χρεώσει ώρες που δαπανήθηκαν για το έργο (κατασκευή, development, συνατήσεις και εκτός έδρας ). Tο ωριαίο κόστος development ειναι 50€+ΦΠΑ ενω οι συναντησεις κοστολουνται ωριαια με κόστος 35€+ΦΠΑ ενω τα εκτός εδρας με επιβάρυνση 50% επιπλεον του συνολικού κόστους.

11. Τρόποι Πληρωμής

Τα Προϊόντα, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κ.τ.λ.) είναι αυτά που παρατίθενται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας σας. Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.

α. Με κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό Alpha Bank 

Λογαριασμος ​
233 00200 2020870 – IBAN 
​​
​​
​​
​​
​​
​​
GR2401402330233002002020870
​​
​​
SWIFT/BIC: CRBAGRAA
 
Δικαιούχος: 
Φώτιος
​ 
Κ
ουρμαδάς 
​και ΣΙΑ ΕΕ​

Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού μας στείλετε με fax στο +30 22210 51250 υπ΄όψιν κου Φωτη Κουρμαδα, το ονομαστικό καταθετήριο στο οποίο απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας (ο χρόνος παράδοσης άρχεται από την ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου).

β. Mε πληρωμή μέσω του PayPal.

γ. Με πιστωτική κάρτα ,μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners αλλα και με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

Δίνεται η δυνατότητα το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας να είναι μόνο τιμολόγιο πώλησης το οποίο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και επάγγελμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Τιμολογιση για τις custom εργασίες (είτε ολόκληρα έργα, είτε εργασίες σε εμπορικά πρόσθετα, είτε υπηρεσίες, είτε συνδυασμό αυτών) γίνεται με το πέρας όλων των εργασιων και την γραπτη ή με mail Αποδοχή Παραλαβής του έργου από τον πελάτη, και όχι με την εξόφληση του ποσόυ.

12. Παραδοση Αγορων και Εξόφληση

Ολα τα ψηφιακα προιοντα υπο τη μορφη Download  γινονται με email (στις περισσοτερες των περιπτωσεων). Η αδεια του Λογισμικου CS-Cart παραδίδεται εντος  24 ωρών  ενω τα προσθετα εντος 24 ωρων απο την επιβεβαιωση της πληρωμης (ισχυει εργασιμες ημερες και ωρες μονο).  Τις υπολοιπες ημερες και ωρες η παραδοση μπορει να διαρκεσει απο 48 εως 72 ωρες.

Οι υπηρεσιες επιδιορθωσης αναβαθμισης και καθε αλλη εργασια που πρεπει να γινει απο εμας (συμπεριλαμβανομενου και της εγακταστασης προσθετων) ξεκινα μονον μετα απο συνεννοηση και παραλαβη πληρη κωδικων σε φιλοξενια και καταστημα. Ο χρονος ολοκληρωσης αναφερεται στη σελιδα τους ή εχει γινει συνεννοηση με το τεχνικο τμημα πριν την παραγγελία και ξεκιναει με τη λήψη όλων όσων κριθουν απαραίτητα για την ολοκλήρωση (όχι τμηματικά).

Μονο για υπηρεσιες με ποσα κατω των 400€ χωρις ΦΠΑ, προκαταβαλεται ολο το ποσο και μετα την επιβεβαιωση πληρωμης ξεκινανε οι εργασιες. Εφοσον το ποσο ξεπερνα τα 350€ τοτε προκαταβαλονται τα 400€ και 50% του επιπλεον ποσου των 400€, ενω εξόφληση γινεται το υπολοιπο ποσο μαζι με το συνολικο ΦΠΑ. Για ολα τα υπολοιπα προιοντα (Αδεια Λογισμικου, Αναβαθμισεις Αδειας, Επιπλεον Storefont, Προσθετα, Φιλοξενιες, Γεφυρα με Softone) το ποσο προκαταβαλεται σε ολο του υψος (με το ΦΠΑ) και μετα γινεται παραδοση του προϊόντος υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση χωρις Καταθετηριο εξόφλησης και συμφωνία Υπολοίπου δεν κοβεται Τιμολογιο.

Ο χρόνος Παραδοσης των Custom Εργων αναφέρεται πάντα στην Προσφορά/Συμφωνητικό, όμως η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για αύξηση του χρόνου κατασκευής εως και 20% χωρίς καμία επιβολή κύρωσης, εφόσον :

 • το έργο παρουσιάσει δυσκολίες που δεν ήταν αναμενώμενες, 
 • υπήρξε ελειπής πληροφόριση απο τον πελάτη κατα την διαδικασία δημιουργίας προσφοράς
 • υπάρχει καθυστερημνεη πληροφόρηση απο τον πελάτη για τα αντικείμενα που τον αφορουν κατα την διαδικασία.
 • υπάρχει τρίτο μέρος που εμπλέκεται στο Project και καθυστερεί στις εργασιες που του αναλογούν
 • Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας (ασθένεια, φυσικά φαινόμενα, προβλήματα ηλεκτροδότησης κλπ)

Ο χρόνος εκτέλσης ενος έργου μετριέται πάντα σε εργασιμες ημέρες, ενω στους χρονους αυτους δεν υπολογιζονται Σαββατοκυριακα, Γιορτες, επισημες αργιες και ημερες αδειας Χριστουγεννων (7 εργασιμες), Πασχα (5 εργασιμες) και Αδεια καλοκαιριου ( 15 εργασιμες).

Εφοσον σε διαστημα διαρκειας 3 φορες το συμφωνημένο χρόνο υλοποιησης, δεν εχει ολοκληρωθει η κατασκευη του καταστηματος/προσθετου/custom κψδικα  με υπαιτιότητα του πελατη, τοτε εξοφλειται ολο το ποσο και τιμολογειται, ενώ οι εργασιες μπορουν να τελειωσουν σε άλλη χρονικη στιγμη και μετα παντα από συνεννόηση αναλογα με τον εκαστοτε φορτο εργασιας. Δεν γίνεται δεκτή Ακύρωση του έργου περαν της παραπανω διάρκειας.

Για θέματα Εγκαταστασης ισχύουν οι εκαστοτε επιλογες αναλογα το προσθετο ή υπηρεσία. Για πρόσθετα τράπεζας η εγκατασταση συμπεριλαμβάνει και τις δοκιμές με την τράπεζα. Για τα πιστοποιητικά SSL εγκατασταση νοειται η εγκατάσταση στην φιλοξενια, οχι η ρυθμιση ασφαλειας μέσα από το CS-Cart . Δεν παρέχουν ολες οι εκδόσεις CS-Cart ασφαλεις σελίδες σε όλο το κατάστημα, συμβουλευτείτε τον οδηγο ρυθμίσεων του CS-Cart ανάλογα με την έκδοση σας.

Οι τιμές των υπηρεσιών (προσθετα/υπηρεσίες/φιλοξενιες/SSL/ip κλπ) μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας ανα πάσα στιγμη χωρις καμια υποχρεωση ενημερωσης,  Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της.

13. Κωδικοι Προσβασης

Εφόσον πρόκειται για φιλοξενία CS-Cart δεν παραδίδονται κωδικοι cpanel ή FTP εκτος και αν αυτο προβλεπεται απο το πακετο με αναλογη ευδιακριτη επιλογη (πχ Dedicated Servers). Ολες οι εργασιες πάνω στο server γινονται από το τεχνικό μας τμήμα και μόνο μετά από αίτησης σας και αφου ορισθεί ο χρόνος και η διαθεσημότητα του τμήματος.

Για εργασίες που θα γίνουν σε ιστοσελίδες που δεν φιλοξενούνται σε δικιά μας υπηρεσία, Απαιτειται η πληρης προσβαση στο διαδυκτιακο τοπο που θα γινουν οι εργασιες δλδ προσωρινό κωδικός FTP προσωρινη προσβαση στη βαση δεδομενων και προσωρινο κωδικο πλήρους διαχειριστη στο κατάστημα.

 

14. Ασυμβατότητα Πρόσθετων

Όλα τα πρόσθετα και ο κώδικας που σας παραδίδεται έχουν ελεγχθει και λειτουργουν κανονικα σε καθαρή εγκατάσταση CS-Cart για την κάθε έκδοση για την οποία έχουν κατασκευασθεί.

Δε φέρουμε καμία ευθύνη εφόσον προκύψει πρόβλημα λειτουργίας με κάποιο άλλο πρόσθετο (τρίτου κατασκευαστη) ή με καποια ρύθμιση κώδικα που έχει γίνει απο εσάς ή με ρυθμισεις του εξυπηρετητη οι οποιες επηραζουν τη σωστη λειτουργια (παλαιες βιβλιοθηκες ή εκδοσεις λογισμικου για παράδειγμα).

Μπορούμε να αναλάβουμε την επίλυση τετοιου προβλήματος αφου πρωτα το εξετάσουμε και καταλήξουμε σε τιμή και χρόνο υλοποίησης.

 

15. Αναβάθμιση Πρόσθετων & Υποστήριξη

Όλα μας τα πρόσθετα φτιάχνονται για συγκεκριμένη έκδοση μονο και δεν έχουμε υποχρεωση για αναβάθμιση σε επόμενη έκδοση.

Εφόσον αναβαθμισετε το κατάστημα σας και έχετε κανει την πρωτη σας αγορα απο εμας εντός τριμήνου, και βέβαια υπάρχει ήδη το ανάλογο πρόσθετο στη νέα έκδοση που επιθυμείτε, δικαιούστε δωρεάν αναβάθμιση. Για αναβαθμήσεις περα του πρωτου τριμήνου (και επομενες) δικαιούστε έκπτωση 50% επί της τιμής αγοράς της νέας έκδοσης. Για να συμβει αυτο πρεπει να μας ενημερωσετε για την ημερομηνια αγοράς και τον αριθμό παραγγελίας. 

Το παραπανω δεν ισχυει για custom προσθετα. Δεν συμπεριλαμβανεται κανενα δικαιωμα αναβαθμισης αυτων, και καθε αναβαθμιση τους κοστολογείται ξεχωριστα.

Εφόσον ενα πόρσθετο καταργηθεί ή αντικατασταθεί με άλλο παρόμοιο, για το νεο προσθετο δεν ισχύει πλεον  η προσφορα δωρεαν αναβαθμισης ή αναβαθμιση με 50% έκπτωση.

Επίσης σε περίπτωση που έχει αλλοιωθεί κατ οποιοδήποτε τρόπο ο κώδικας του πρόσθετου, παύει άμεσα η υποστήριξη και οποιαδήποτε αναζητηση αλλά και επίλυση προβλήματος χρεώνεται με τον ισχύον τιμοκαταλογό μας.

Η αναβάθμιση αλλά και γενικά η υποστήριξη προβλημάτων παραχωρείται μονο στο domain που έχει δηλωθεί σε συνδυασμό με αυτον που έχει καταγραφεί ως πελάτης (αυτός που πληρώνει). Αυτό σημαίνει ότι μόνο εφόσον είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Domain μπορεί να λάβει την αναβάθμιση/υποστηριξη και όχι εφόσον έχει αγορασθεί /παραχωρηθεί το πρόσθετο από άλλη πηγη εκτός από το κατάστημά μας.

Σε ολα μας τα προσθετα (εμπορικα και custom) η διερευνιση και επιλυση προβληματων που παρουσιαστηκαν λογω bug ειναι εντελως δωρεαν. Δεν καλυπτονται ομως οι περιπτωσεις διενεξης με αλλο προσθετο τριτου κατασκευαστη, θεμα τριτου κατασκευαστη, προσαρμογη κωδικα μας απο τριτο, αλλαγές στο Server configuration ή εξωτερικούς παραγοντες αλλα και εγκατασταση σε διαφορετικη έκδοση απο αυτη που υποστηριζχει το προσθετο.

Ο χρόνος για τη διαγνωση προβληματος πρόσθετων ή custom κωδικας κατασκευής μαςείναι απο 2 εως 4 το πολυ εργασιμες ημερες.

Όσων αφορα τα λογισμικα CS-Cart και MV η διαγνωση προβληματος ειναι εντελως δωρεαν και μεσα σε 2 το πολυ εργασιμες ημερες , αναλογως του φορτου εργασιας αλλα και της σοβαροτητας του προβληματος.

Εφοσον το προβλημα παρουσιαστει περα των 30 ημερων της αγορας του λογισμικου,  υπαρχει χρεωση για την επίλυση του σύφμωνα με τον τρεχον καταλoγο Ωριαιας Χρεωσης. (Ελαχιστη χρεωση μια ωρα 30€+ΦΠΑ).

Η δωρεάν επίλυση bug για τα πρόσθετα μας, παύει στα 5 χρόνια μετά την αγορά τουςή εφόσον η CS-Cart πάψει επίσημα να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες εκδόσεις.

Σε καθε περιπτωση θα πρεπει να σταλει ενα mail στο info@dvs.gr, με τον αριθμο παραγγελίας του προϊόντος, με λεπτομερης καταγραφη του προβληματος και τυγχων ενεργειες που έχετε κανει ή σχετίζονται με αυτό αλλά και πληρης προσβαση σε φιλοξενια (Plesk/Cpanel/FTP) και διαχειριση καταστηματος. Ο χρόνος διερευνισης ξεκιναει απο την αποστολη όλων αυτων. Στη διαδικασία θα απαιτηθεί πιθανότατα και η δικια σας συμμετοχη με απαντησεις σε ερωτησεις του τεχνικου τμηματος. Ο συνολικος χρονος εξαρταται και απο το χρονο που θα δίνονται οι απαντησεις σε ερωτήματα σχετικα με τη διαδικασια και μπορει φυσικα να ειναι περαν το 2 εργασιμων εφοσον δεν δινονται οι αναλογες απαντησεις / διερκρινήσεις μεσα σε λογικα χρονικα πλαισια. 

Ως γενικος κανόνας ερωτησεις τεχνικης φυσεως απαντουνται μεταξυ 2 και 4 εργασιμων ημερών και πάντα αναλογα με τον φόρτο εργασιας του τεχνικου τμηματος την δεδομενη στιγμη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ολοι οι πελατες που βρισκονται στις υποδομες της Dvs εχουν το προνομιο της δωρεαν τεχνικης υποστήριξης και δωρεάν εγκατάστασης νέων προσθετων. Η τεχνική υποστηρίξει περιλαμβανει

 • δωρεαν αναγνωριση προβληματος καθε φυσεως, (και περα των 30 ημερων)
 • διορθωσεις ασφαλειας του λογισμικου που τυχων εκδοθουν και πρεπει να διενεργηθουν στον κώδικα Cs-Cart ,

Εφόσον δεν φιλοξενηστε στις υποδομες της DVS υπαρχει χρεωση για τις εργασιες διερευνησης προβληματος και επισκευης καθε φυσεως με τον τρεχον καταλoγο Ωριαιας Χρεωσης. (Ελαχιστη χρεωση μια ωρα 30€+ΦΠΑ).

Στην πείρπτωση αυτη για δε τις ενημερωσεις ασφαλειας, διαθετουμε μετα απο ενημερωση μας, δωρεαν τον τροπο επισκευης για να τον αναλαβετε εσωτερικα.

Τα ίδιο ισχυουν και για πελάτες στις υποδομες της DVS μεν αλλά με προσβαση σε FTP και στο πανελ Φιλοξεναις (Plesk/Cpanel).

Η Υποστήριξη σε καθε ειδους πρόβλημα γινεται αποκλειστικα και μονο με αποστολή email με λεπτομερης καταγραφη, και παντα εντος ωραριου εργασιας δλδ μεταξυ 09.00 και 17.00.

Δεν διενεργουμε υποστηριξη ουτε καταγραφουμε προβληματα απο το τηλεφωνο. Θα πρεπει να υπαρχει πλήρης καταγραφη και ΜΟΝΟ μεσω email.

Η DVS δε φερει καμια ευθυνη για οποιαδηποτε ειδους προβλημα δημιουργηθει στo καταστηma με τη χρηση του κωδικα/προσθετων/υπηρεσιων της. Εχετε υποχρεωση και συμφωνειτε να κανετε ολικο backuip πριν την εγκαταστηση/χρηση/απεγκατασταση του κωδικα/προσθετου/υπηρεσιας που κατασκευασε η DVS για την ευκολη και γρηγορη επαναφορα στην προηγουμενη κατασταση.

16. Προσφορες/Custom Εργασιες

Για την τελικη τιμη μιας custom εργασιας απαιτειται η πληρη περιγραφη προδιαγραφων και εφοσον ειναι δυνατον γραφικη αναπαρασταση (printscreeen, mockup, Photoshop κλπ) του τελικου αποτελεσματος που επιθυμει ο πελατης. Δεν θα εκτιμηθει καποια δυνατοτητα/εργασια/προσθηκη η οποια δεν αναφερεται γραπτως αλλα εννοειται.

Η τελικη δεσμευτικη τιμη αποστελεται παντα και μονο σε 2 μορφες, α) ειτε ως ενυπογραφη προσφορα pdf  με πληρη περιγραφη εργασιων , κοστους χρονου αποπερατωσης ή β) υπο τη μορφη λινκ στο ηλεκτρονικο μας καταστημα με αναφορα προδιαγραφων, χρονου και κοστους στην περιγραφη του προιοντος.

Σε καθε αλλη περιπτωση αποτελει προταση και δεν ειναι δεσμευτικη.

Ο χρονος ολοκληρωσης της εργασιας στην προσφορα ισχυει για την ημερα και μονο της αποστολης της προφορας, και εφοσον δεν γινει παραγγελια της υπηρεσιας την ιδια μερα, θα πρεπει να ενημερωθειτε για τη νεα ημερομηνια ολοκληρωσης,

Η τιμη στην προσφορα για την εργασια, ισχυει για 30 ημερολογιακες ημερες μονο.

 Η Dvs δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης παροχης προσφορας για τις υπηρεσιες της, oύτε μπορούν να αποτελέσουν αιτία για απαίτηση καταβολής κάθε μορφής αποζημίωσης, απο Ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια.

Δεν συμπεριλαμβανεται κανενα δικαιωμα αναβαθμισης στα custom προσθετα/εργασιες, καθε αναβαθμιση τους κοστολογείται ξεχωριστα.

Στην τελικη  προσφορα συμπεριλαμβανονται μονο εργασιες που αναφερονται ειτε απο εμας αναλυτικα, ειτε απο εσας και εχουν κοστολογηθει και αποδεχθει με την αναλύτικη τους περιγραφη. Καμια εργασια που δεν αναλυεται λεπτομερως δεν συμπεριλαμβανεται ή εννοείται.

Την ευθυνη καλης λειτουργίας την έχει ο πελάτης σε ολες τις custom εφαρμογες που θα αναπτυχθουν για λογαριασμό του (και εφόσον αφορούν σύνδεση με τρίτες υπηρεσίες και ο παροχός τους) , και η πληρωμή  ή η γραπτη επιβεβαιωση για την καλη λειτουργία είναι ενδεικτικό στοιχείο για την ολοκληρωση του έργου και την αποδοχή του ως έχει. Εφόσον ένα custom έργο τιμολογηθεί καμία άλλη εργασία δεν συμπεριλαμβάνεται και οτιδήποτε χρειαστεί αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής εργασίας και κατ' επέκταση τιμολ;oγισης. (Ενδειτκικά: αλλαγες απο τρίτους στις υπηρeσίες τους που καθιστούν ενα προσθετο μη λειτουργικό, bug που βρέθηκαν μεταγενεστερα του τελικου ελέγχου και αποδοχής, αναβαθμίσεις στο κατατάστημα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, εγκατασταση άλλων προσθετων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, αλλαγές σε php και σερβερ  που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, κλπ)

Η DVS δε φερει καμια ευθυνη για οποιαδηποτε ειδους προβλημα δημιουργηθει στo καταστηma με τη χρηση του κωδικα/προσθετων/υπηρεσιων της. Εχετε υποχρεωση και συμφωνειτε να κανετε ολικο backuip πριν την εγκαταστηση/χρηση/απεγκατασταση του κωδικα/προσθετου/υπηρεσιας που κατασκευασε η DVS για την ευκολη και γρηγορη επαναφορα στην προηγουμενη κατασταση.

17. Όροι χρήσης Φιλοξενιας

H εταιρεία διαθέτει  χώρο προς ενοικίαση, αποστέλλει έγγραφες οδηγίες στην ελληνική γλώσσα και τους κωδικούς πρόσβασης, μετά την καταβολή του προσυμφωνημένου ποσού, προπληρωμένου σε ετήσια βάση. Η υπηρεσία φιλοξενιας δεν προσφέρεται για προσωπικούς ιστοτόπους.

Η ανανέωση των ιστοσελίδων, η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου καθώς και η λήψη αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου είναι ευθύνη του διαχειριστή των ιστοσελίδων που έχει οριστεί. Η Dvs δεν φέρει ευθύνη για πιθανή απώλεια δεδομένων.

Η Dvs δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα και τη νομιμότητα τους. Το περιεχόμενο και η ορθή χρήση αποτελούν ευθύνη του διαχειριστή του εκαστοτε ιστοχωρου και δεν εκφράζουν τις απόψεις της DVS. 

Η δημιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για :

 • αποθήκευση/προβολή πορνογραφικού υλικού,
 • αποθήκευση/προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων (δυσφήμιση, συκοφαντία),
 • αποθήκευση/προβολή υλικού που αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • αποθήκευση κακόβουλων αρχείων, προγράμματων ή τμήμα κώδικα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού.
 • διαμοιρασμό αρχείων προς τρίτους (Warez, διακίνηση πειρατικού λογισμικού, MP3 και ταινιών οποιασδήποτε μορφής)
 • αποστολή e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία
 • γενικά οποιαδήποτε φύση δραστηριοτητα που θεωρείται παρανομη

Σε καθε μια απο τις παραπανω περιπτωσεις, εφοσον το αντιληφθουμε ή μας γίνει γνωστο από τρίτους, θα διακόπτεται άμεσα η παροχη υπηρεσιών και θα απομακρύνεται όλο το περιεχόμενο τους ιστοτοπου ανεξαιρέτως!

Υπεύθυνοι για την ανανεωση και update οποιουδήποτε λογισμικου εγκατεστημενου στον ιστσοχωρο είναι ο διαχειριστης εφόσον δεν υπαρχει κάποιο συμβολαιο υποστηριξης. Η επαναφορα ιστοσελιδας μετα από παραβιαση επιφέρει κόστος και δεν αποτελει δικιά μας υποχρεωση.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους των  server, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας η άλλης υπηρεσίας.

Η εταιρεία οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 10 ημερολογιακές ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του. Μετά την επιβεβαίωση  ανανεώνεται η παροχή της υπηρεσίας, για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Dvs.gr τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, η φιλοξενία τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας,  ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των επομένων 10 ημερών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός φιλοξενίας ή υπηρεσία  διαγράφεται οριστικά και πάυει να παρέχεται.

H εταιρεία ΔΕΝ ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με αυτόματη  χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή γίνετε μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση, χωρίς να αποθηκεύνοται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, ενώ η καταθεση για να γινει αποδεκτη θα πρεπει να συνοδευεται με αποστολη του καταθετηριου (mail η fax) και επιβεβαιωση ληψης αυτου.

Εφόσον έχουμε διατηρήσει αντίγραφο του ιστοχώρου, μπορείτε να το προμηθευτείτε με χρέωση για την υπηρεσία ανακτησης και αποστολής backup. 

Στα πακετα Shared η διενεργεια backup ειναι εβδομαδιαια και η ημερα που εκτελειται ο κυκλος των 7 ημερων δεν ειναι σταθερος. Ρωτηστε για να  μαθετε αν θελετε να το γνωριζετε. Για την επαναφορα αντιγραφο ασφαλειας υπαρχει κοστος.

Η Dvs δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

Εφοσον γινει υπερβαση του οριου χρησης (χωρου ειτε μηνιαιας διακινισης δεδομενων) του εκαστοτε πακετου, γινεται αυτοματα χωρις καμια παρεμβαση, η διακοπη υπηρεσιων. Γι αυτο το λογο λαμβανετε email με ειδοπιησεις της χρησης που κανετε εφοσον φτασετε στο  80% του πακετου σας. Αυτο εφοσον συμβει θα πρεπει να γινει αναβαθμιση σε μεγαλυτερο πακετο υπηρεσιων ωστε να ενεργοποιηθει. 

Παντα στο χωρο φιλοξενια σας πρεπει να ειναι διαθέσιμα ανα πάσα στιγμη ελευθεος χώρος αντίστοιχος του 25% του πακέτου, για την ομαλη λειτουργία του καταστήματος. Αν αυτο ξεπερνιέται συστηματικά, τότε πρέπει να προιχωρήσετε σε αναβάθμιση της φιλοξενία σας.

Σε καποιες περιπτωσεις και εφοσον το μηνιαιο οριο εχει ξεπεραστει και απαιτειται 5% της μηνιαιας κινησης * για να αλλαξει ο μηνας και να ανανεωθει το πακετο, και μονο μετα από εγκριση δινεται αυτο 5% χωρις χρεωση για μια μονο φορα και μονο για ενα μηνα. Δεν αποτελει κανονα αλλα ουτε και εγγυηση.***

Η DVS δε φερει ευθυνη για επιθεσεις, web scrapping φωτογραφιων και περιεχομενου, επισκεψεις bot (απο γνωστες και μη μηχανες αναζητησης)** και γενικα οποιασδηποτε χρησης που δημιουργει αυξημενη κινηση και καταναλωσης του μηνιαιου Bandwidth. 

Τα μαζικα mail ειτε απο το καταστημα CS-Cart ειτε απο μεμονωμενο λογαριασμο email στη φιλοξενια, δεν επιτρέπονται και εχουν συγκεκριμενο οριο αποστολης σε μέγεθος και σε αριθμο ανα  ώρα.

Αυτό συμβαίνει για  να αποφευχθεί το blacklist των ip των σερβερ μας, κατι που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις αποστολες ενημερωσεις του καταστηματος για παραγγελιες όλων των πελατών μας πάνω στους σέρβερ.

Ειδικα για το newsletter μπορειτε να χρησιμοποιειτε μια υπηρεσια αποστολης ειδικα γι αυτο οπως mailchimp και madmimi για τα οποία το CS-Cart διαθέτει δωρεαν προσθετο συνδεσης  με αυτες τις 2 υπηρεσίες, οι οποίες έχουν και δωρεάν πακέτα.

Για μαζικά Mail μεγάλου μεγέθους χρησιμοποιήστε μια δωρεαν υπηρεσία αρχείων οπως wetransfer ή ακομη και τη δωρεάν υπηρεσία αποστολής λινκ αρχείου από το dropbox.

Οι θυρίδες mail δε μπρούν σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερες απο 500MB ασχέτως του πακέτου φιλοξενίας (shared ή semidedicated). Μόμο στις dedicated φιλοξενίες μπορεί αυτό το όριο να διαμορφωθεί ελέυθερα. Εφόσον  έχετε ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο email θα πρέπει να κάνετε χρήση εξειδιεκευμένης υπηρεσίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις.

Εφόσον η χρηση της φιλοξενιας δημιουργει προβλημα στο σερβερ η Dvs διατηρει το δικαιωμα να διακοψει αμεσα και χωρις καμια προειδοπιηση την παροχη της φιλοξενιας, για αποφυγεη σοβαρων προβλημάτων στις υποδομες και τους πελατες της. Επιπλεον δε γιενται καμια ενεργοποισης εφοσον οι λογοι συντρεχουν ακομη και δεν εχουν ολα τα απαραιτητα μετρα απο τον χρηστη της φιλοξενιας για την επιλυση τους.

Η Dvs, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ή καθυστέρησης αυτων και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "backup"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει εποινικιάσει, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεσης αποκατάστασης των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο στον ιστοχωρο), oύτε μπορούν να αποτελέσουν αιτία για απαίτηση καταβολής κάθε μορφής αποζημίωσης, απο Ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια.

18. Μέτρα ασφαλείας για προστασία δεδομένων

Kατά την παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας ισχύουν οι παρακάτω όροι η αποδοχή των οποίων γίνεται κατά τη σύναψη της σύμβασης φιλοξενίας με το πεδιο "Αποδοχη όρνω στο ταμείο".

Τα μέτρα ασφαλείας για προστασία δεδομένων των φιλοξενουμενων καταστημάτων είνια πολυ συγκεκριμένα . Με κύριο γνωμονα την φιλοξενια μονο επαγγελματιών και μονο καταστηματων στην πλατφρομα CS-Cart καταφέρνουμε να μειωσουμε τον κίνδυνο διαρτοης απο χρήστες που δεν ανηκουν στις παραπανω κατηγοριες και που δεν εχουμε εξειδικευση και γνωση.

Ειδικότερα ομως :

- Μονο υποσύνολο των εργαζομένων μας έχει πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών μας (και μόνο για λόγους υποστήριξης) όπου και στο βαθμό/έκταση που κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
- Όλοι οι υπάλληλοι έχουν υπογράψει Συμφωνητικό Eμπιστευτικότητας (NDA/Non-disclosure agreement) και έχουν λάβει υποχρεωτική εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων από τον κύριο παροχο Φιλοξενιας μας.
- Oι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών στο διαχειριστικό του CS-Cart αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι.
- Η φυσική πρόσβαση στους servers που διαθέτουμε στα συνεργαζόμενα data centers περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας και αν χρειαστεί -κατόπιν ειδικής άδειας και για περιορισμένο χρονικό διάστημα- σε συγκεκριμένο εργαζόμενο του data center και παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο μέσω CCTV.
- Η απομακρυσμένη πρόσβαση στους servers που διαθέτουμε στα συνεργαζόμενα data centers περιορίζεται σε τρεις (2) ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.
- Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν προηγμένα συστήματα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας και αυστηρή πολιτική παρακολούθησης για την πρόσβαση σε κάθε χώρο του κτιρίου, έτσι τα δεδομένα και ο εξοπλισμός τους είναι προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, βανδαλισμό, καταστροφές ή άλλα περιστατικά.
- Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν πιστοποίηση ISO 27001 ή/και ISO 9001/PCI DSS.
- Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν πλεονάζουσες (Ν+1, 2Ν) και εφεδρικές πηγές ψύξης και παροχής/σταθεροποίησης ενέργειας και δικτύου, πετυχαίνοντας διαθεσιμότητα υπηρεσιών στο 100%.
- Σε όλους τους shared και semi-dedicated hosting servers μας, χρησιμοποιούμε ειδική έκδοση του λειτουργικού συστήματος Linux, που απομονώνει το σύστημα αρχείων του κάθε χρήστη (Cage), έτσι ώστε οποιαδήποτε μόλυνση αρχείων ενός χρήστη ή απόκτηση πρόσβασης στα αρχεία του χρήστη (μέσω πχ υποκλοπής κωδικών πρόσβασης του στον ftp server ή εκμετάλλευσης ευπάθειας στην εφαρμογή του χρήστη) να μην μπορεί να επεκταθεί στους άλλους χρήστες και αρχεία του server.
- Tηρείται η τακτική εφαρμογή των πιο πρόσφατων (και σταθερών) ενημερώσεων λογισμικού και ιδιαίτερα τα security updates, service packs και hot fixes, αμέσως μόλις δημοσιευτούν, σαν απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλείας όλου του συστήματος IT μας (η/υ γραφείων και servers).

Επισης

- Η αποθήκευση και η πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για πρόσβαση σε ιστοσελίδες, τοπικά εγκατεστημένες εφαρμογές και διαχειριστικά υπηρεσιών και servers, γίνεται με ασφαλή τρόπο με τη χρήση ειδικού λογισμικού διαχείρισης κωδικών που δημιουργεί πολύ ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES 256 bit με αλγόριθμο PBKDF2-SHA256 για την αποθήκευσή τους, ενώ η αποκρυπτογράφηση πραγματοποιείται μόνο σε τοπικό επίπεδο συσκευών. Η εφαρμογή υποστηρίζει εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται στον Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), όπως το Google Authenticator, Authy και Microsoft Authenticator.

- Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα γραφεία μας έχουν ρυθμιστεί ώστε η αδράνεια για 5 λεπτά (π.χ. στην απουσία του χειριστή του) να κλειδώνει τον υπολογιστή και να ζητείται ο κωδικός του χρήστη του.

- Έχουμε εγκατεστημένο ισχυρό πρόγραμμα antivirus σε όλους τους Η/Υ μας, που είναι πάντα έγκυρο και ενημερωμένο, για προστασία από απειλές, όπως ιοί, ransomware και εν γένει κακόβουλο λογισμικό και χρησιμοποιούμε μόνο νόμιμα αποκτημένα ή ανοιχτού κώδικα λογισμικά (Windows, Linux κτλ).

Τελος η DVS ecommerce Experts δεν πουλάει, ενοικιάζει ή μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της ή των πελατών των πελατών της με κανέναν τρίτο

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της μόνο, τα χρησιμοποιεί μόνο για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή την παροχή των υπηρεσιών της.

Δεν συναπτουμε  Συμβάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με τους Πελάτες που συνεργαζόμαστε οι οποιοι δεν ειχαν λάβει μετά την 25/5/2018  κανενα μετρο / προσδθετο GDPR ενεργο πανω στο καταστημα. για ενυνοητους λογους

19. Υπογραφή Κατασκευαστή

Σε ολές τις κατασεκυες, (νεο καταστημα, αναβαθμιση, σχεδιασμο) η προσθετει στο footer copyright με λινκ προς ενα απο τα site της Dvs, της μορφης :


Κατασκευή e-Shop - © CS-Cart Hellas
ή Κατασκευή e-Shop - © CSCart.biz CS-Cart Addons
ή Κατασκευή e-Shop - © Dvs eCommerce Experts

Σε καμια περίπτωση δε μπορει να αφαιρεθεί χωρίς την προηγούμενη συμφωννια με την Dvs εκτος και αν αυτο προβλέπεται στην συμφωνία κατασκευής μεταξυ των 2 μερών.

Εφόσον θελησει ο πελατης να αφαιρεθεί πρεπεί να έρθει σε επαφη για να το γνωστοποιησει και να του γνωστοποιηθεί η διαδικασία σε αυτη την περιπτωση, η οποία είναι εκτος συμφωνίας και κοστολογίου.

 

20. Ηλεκτρονική Διαβίβαση Τιμολογίου

Η Dvs εκδιδει μόνο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιων και οχι Αποδείξεις. Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Dvs τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια αλλα και τα πλήρη στοιχεια Τιμολόγισης (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Δραστηριοτητα, Επωνυμια Επιχείρησης). Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Dvs δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία τιμολόγοσης που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Dvs σχετικά με τις αλλαγές. Η Dvs δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

 Η Dvs δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Dvs καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων.

Τιμολογιση γίνεται μονο εφόσον εξοφληθει ολόκληρο το τελικο ποσο εργασιων με το ΦΠΑ και αποσταλει το καταθετηριο. Γίνεται συμφωνια του ποσου και των πληρωμων και τοτε τιμολογείται και αποστελλεται το τιμολόγιο σε 1 εργασιμη μερα.
 

21. Ηλεκτρονικη Επίλυση Διαφορων

Απο τις 15/2/2016 τεθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
 
Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι
Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και
Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών.
 
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:
 
-- Υποβολή καταγγελίας
-- Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών 
-- Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών
-- Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας 
 
Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.
Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ. 

παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ 

 

22.  Απόρρητο Επικοινωνίας 

Όλα τα email και όποιο συνημμένο τους προορίζονται αποκλειστικά για το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται και μπορεί περιλαμβάνουνι πληροφορίες εμπιστευτικές ή/και προνομιακές. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, ή αν λάμβανετε το email κατά λάθος, παρακαλούμε διαγράψτε τα και επικοινωνήστε άμεσα με τον αποστολέα μέσω τηλεφώνου ή μέσω email και καταστρέψτε άμεσα όλα τα αντίγραφα των ληφθέντων πληροφοριών.

Απαγορεύεται η οποιαδητε  χρήση, με κοινοποίηση, ή αντιγραφή τους, η αποκάλυψη ή η προβολή του περιεχομένου σε τρίτους, ή το να βασιστείτε στις πληροφορίες τους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όποια άποψη που περιέχεται στο email και όποιο συνημμένο τους παρόντος, προέρχονται αποκλειστικά από τον αποστολέα προς τον παραληπτη και μόνο. 

 

22. Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσεως συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

 Η Dvs δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης παροχης των υπηρεσιων της oύτε μπορούν να αποτελέσουν αιτία για απαίτηση καταβολής κάθε μορφής αποζημίωσης, απο Ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια.Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Dvs, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην επιστροφή του προσυμφωνημένου ποσού ή του υπολοίπου, εαν διακοπή αιτηθεί από μέρους του πελάτη ή παράβασης των όρων χρήσης.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις στο δικτυακό τόπο σε σχέση με το περιεχόμενο τις τιμές, προσφορές, υπηρεσίες ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

 

* Το 20% της κινηση της τελευτσαις μερας πριν ξεπερασει το οριο

** Η κινηση αποτελειται απο εμφανη οπως μοναδικς Ip και αφανη οπως bots

*** το αν θα δωθει δωρεαν bandwidth κρινεται απο τις αναγκες τις εταιρείaς σε κινηση εκεινη τη στιγμη καθε φορα.