Εισαγωγή Προϊόντων

Για να κάνετε εισαγωγή προϊόντων στο κατάστημά σας:

1. Στο σύστημα διαχείρισης πηγαίνετε Διαχείριση > Εισαγωγή Δεδομένων > Προϊόντα.

2. Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία σας στη λίστα CSV έχουν τα ίδια ονόματα με αυτά που βρίσκονται στην καρτέλα Προϊόντα. Για να βεβαιωθείτε για το σωστό format δείτε το άρθρο Format πεδίων εισαγωγής.

Σημείωση: Όλες οι αξίες των πεδίων σας θα πρέπει να είναι σε εισαγωγικά. 
Παράδειγμα"Δοκιμαστικό Προϊόν"

3. Στις επιλογές εισαγωγής ορίστε τις παρακάτω παραμέτρους:

  1. Γλώσσα – Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα γίνει η εισαγωγή.
  2. Κατηγορία Οριοθετεί – Επιλέξτε με ποιο σύμβολο θα οριοθετούνται οι κατηγορίες σας στο CSV αρχείο. Η κάθετος είναι προτεινόμενη.
  3. Οριοθέτης χαρακτηριστικού  - Επιλέξτε με ποιο σύμβολο θα οριοθετούνται τα χαρακτηριστικά στο CSV αρχείο. Η κάθετος είναι προτεινόμενη.
  4. Κατάλογος εικόνων – Διευκρινίστε το μονοπάτι που θα βρίσκονται οι φωτογραφίες σας στο server.
  5. Κατάλογος αρχείων - Διευκρινίστε το μονοπάτι που θα βρίσκονται τα αρχεία σας (για downloadable αρχεία) στο server.
  6. Διαγράψτε όλα τα υπάρχοντα αρχεία των προϊόντων πριν από την εισαγωγή – Επιλέξτε αν επιθυμείτε να διαγραφούν όλα τα υπάρχοντα αρχεία τωνdownloadable προϊόντων.
  7. Επαναφορά καταγραφής εμπορευμάτων – Αν το επιλέξετε το απόθεμα όλων των προϊόντων θα μηδενιστεί.
  8. Τιμή υποδιαστολής – Υποδιαστολή δεκαδικών ψηφίων για τις τιμές των προϊόντων.
  9. Οριοθέτης CSV – Επιλέξτε τον οριοθέτη του CSV αρχείου που θα εισάγετε. Εάν δεν γνωρίζετε αφήστε το προαιρετικό. 
  10. Επιλογή – Επιλέξτε το αρχείο CSV που θα φορτώσετε.

4. Πατήστε το Εισαγωγή.