Μετακίνηση Μπλοκ

Για να μετακινήσετε ένα μπλοκ στο σύστημα διαχείρισης ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Πηγαίνετε στο Σχεδιασμός > Μπλοκς

  • Ανοίξτε την καρτέλα της τοποθεσίας (σελίδας) στην οποία εμφανίζεται το μπλοκ σας (π.χ. Αρχική Σελίδα)
  • Επιλέξτε και σύρετε το μπλοκ που θέλετε να μετακινήσετε στο σημείο που σας εξυπηρετεί.
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία για όσα μπλοκ επιθυμείτε σε όσες αντίστοιχα σελίδες επιθυμείτε.