Προσθήκη νέου Μπλοκ

Για να προσθέσετε ένα νέο Μπλοκ:

Πηγαίνετε Σχεδιασμός Μπλοκς

  1. Επιλέξετε την καρτέλα (σελίδα) στην οποία θα εμφανίζεται το νέο σας Μπλοκ
  • Αν επιλέξετε το όλες οι σελίδες τότε το Μπλοκ που θα δημιουργήσετε θα εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες του καταστήματός σας
  • Aν επιλέξετε Προϊόντα, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται μόνο στις σελίδες των προϊόντων σας
  • Αν επιλέξετε Κατηγορίες, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται στις σελίδες των κατηγοριών σας όπου τα προϊόντα σας εμφανίζονται όλα μαζί
  • Αν επιλέξετε Σελίδες, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται στις σελίδες πληροφοριών που έχετε δημιουργήσει
  • Αν επιλέξετε Αρχική Σελίδα, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται μόνο στην αρχική σελίδα
  • Αν επιλέξετε Στο Καλάθι, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται μόνο στην περιοχή όπου ο χρήστης βλέπει το καλάθι του
  • Αν επιλέξετε Ταμείο, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται μόνο στην περιοχή του ταμείο
  • Αν επιλέξετε Σελίδα Προορισμού, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται στις σελίδες όπου ο χρήστης μετά από κάποια ενέργεια οδηγείται
  • Αν επιλεξετε Νέα, τότε το Μπλοκ θα εμφανίζεται μόνο στις σελίδες των νέων σας

2. Πατήστε στο Προσθήκη Μπλοκ
3. Εισάγετε τα χαρακτηριστικά του Μπλοκ σας τα οποί αφορούν το όνομα, την εμφάνιση, τα περιεχόμενα και την ομάδα στην οποία (αν) ανήκει το Μπλοκ.
4. Πατήστε Δημιουργία για να εμφανίσετε το Μπλοκ.